CA | ES | EN | FR

La Torra de Llobera, cal Vilaseca

  • casa
    cal Vilaseca

  • llums

  • confort

  • calidesa

  • la Torra de Llobera

  • l’encant
    de l’antiga masia…

Cal Vilaseca de Llobera

Allotjament rural per a 12 persones

HOME_calvilasecallobera-40